stock-illustration-46904398-tick-mark-rounded-corner-square-purple-vector-web-button-icon Serveis d’anàlisi, assajos de laboratori i assessoraments d’expertise vinculats a l’activitat tècnico-científica del CTFC, enfocant la seva activitat en 5 àmbits de coneixement:

  • Serveis en biocombustibles agroforestals i aprofitaments forestals icono archivoicono archivo
  • Serveis en l’àmbit dels sòls i adobs icono archivo
  • Inspecció i diagnosi d’estructures i elements de fusta icono archivo
  • Serveis tecnològics avançats en l’àmbit de la fusta icono archivo
  • Serveis en l’àmbit del cultiu de la tòfona icono archivo
    • Métode per a l’evaluació de qualitat de planta i estat micorrícic de plantes de Quercus ilex inoculades amb Tuber melanosporum icono archivo

         Serveis de laboratori CTFC – INCAFUST


 stock-illustration-46904398-tick-mark-rounded-corner-square-purple-vector-web-button-icon Serveis d’inspecció i auditoria per a la marca DIN Plus en la fabricació i producció de pèl·let i d’altres biocombustibles agroforestals

FBS està acreditada i té el reconeixement de DIN CERTCO (TÜVRheinland) per a desenvolupar aquesta activitat.DINPLUStuev-rheinland

 stock-illustration-46904398-tick-mark-rounded-corner-square-purple-vector-web-button-icon  Serveis de laboratori per a la producció de pellet i briquetes d’acord amb els estàndars del segell de qualitat DIN Plus


 stock-illustration-46904398-tick-mark-rounded-corner-square-purple-vector-web-button-icon    Serveis d’inspecció i auditoria per a la marca DBosQ, fabricació i producció d’estella forestalLOGO-DBOSQ


stock-illustration-46904398-tick-mark-rounded-corner-square-purple-vector-web-button-icon   Valorització de la cartera de patents del CTFC

finestra_perfil_laminat– Perfil laminat de fusta encolada de pi negre (Pinus uncinata) per a fusteria d’interior i exterior i procediment de fabricació del mateix. (OEPM: patent Espanyola; en règim de co-titularitat; nº patent: 201431571; data de concessió: 04/11/2015). Ref: Projecte Europeu Interreg SUDOE WOODTECH (SOE3/P1/E595)

Catàleg icono archivo  Making of YouTube_icon_block-copia

 

parquet– Paviment d’interior multicapa de fusta de roure (Quercus faginea) amb suro expandit. Patent Portuguesa; en règim de co-titularitat; nº patent: 108043 S; data de concessió: 03/03/2015). Projecte Europeu Interreg SUDOE WOODTECH (SOE3/P1/E595)

Catàleg icono archivo  Making of YouTube_icon_block-copia