eduardcorrealExpert en tecnologia de la fusta

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (2003), enginyer de Forests per la Universitat de Lleida (2004), Màster Universitari de Recerca en Sistemes i Productes Forestals per la Universitat de Lleida (2008) i Doctor en tecnologia de la fusta per la Universitat de Lleida (2013). Vocal del subcomitè de normalització AEN / CTN 056 / SC 06 “Estructures de fusta” d’AENOR. Des de Juny de 2005 i fins a la data present, activitat professional desenvolupada en l’àmbit públic-privat en la fundació privada Institut Català de la Fusta i en el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya com a investigador i responsable de l’àrea cientificotècnica de materials fusters i derivats. Entre d’altres, experiència en convocatòries competitives del setè programa marc, participació en programes internacionals, publicació de papers científics, guies tècniques i publicacions divulgatives.

Contacte: eduard.correal@fbs.cat