carles_castanyoExpert en ecologia de fongs

Carles Castaño Soler és llicenciat en Enginyeria de Forests (2013) i Master MEDfOR (2014) per la Universitat de Lleida. Com a formació complementaria, ha realitzat el curs de màster “Molecular Ecology and Evolution” (2013) a la SLU de Suècia i el curs “Microbial Ecological Analysis (2015) a la Universitat de Copenhagen. La seva activitat professional en l’àmbit forestal s’inicia l’any 2008 al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, col·laborant amb el projecte de Control Biològic del Xancre del Castanyer, projecte que s’estén fins l’any 2012. L’any 2013 realitza una estada de 9 mesos a la “Swedish University of Agricultural Sciences”, col·laborant amb el projecte “Detection of forest pathogens using spore traps and 454 sequencing”. L’any 2014 inicia una beca al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per a col·laborar amb el projecte Interreg Sudoe Micosylva + i MICOGEST. Actualment està realitzant el Doctorat Industrial a la Universitat de Lleida i a l’empresa Forest Bioengineering Solutions S.A.

La seva participació en projectes de recerca engloba 7 projectes diferents a nivell Nacional o Regional, dels quals en destaca MICOGEST, projecte finançat per el Ministerio de Economía y Competitividad. Ha participat en dos projectes Europeus, STAR TREE (Projecte UNER) i MICOSYLVA + (Projecte Interreg IVB-PO SUDOE).

Ha gaudit de 3 beques, una beca Erasmus a Portugal durant l’any 2010, una beca COST (COST action FP1102) a la Swedish University of Agricultural Sciences l’any 2013 i una altre beca COST (COST action FP1203) a la mateixa Universitat. L’any 2010 obté el segón millor Treball Pràctic Tutorat en la Diplomatura de l’Enginyeria Tècnica Forestal i l’any 2014 obté el segón premi a la Competició de la creació de noves idees de negoci per la Universitat de Lleida, amb la creació de l’empresa Tuber Tech S.L.

Des de l’any 2014 ha publicat 3 treballs en revistes científiques i 2 treballs que actualment s’estan revisant. Ha participat en 17 Congressos Nacional i Internacionals, ha publicat dos capítols de llibre i 5 Articles de Divulgació.

Actualment forma part de la “Mesa del Castanyer” i és membre del grup de recerca de la Universitat de Lleida “Mediterranean Forests: Products, Ecophysiology and Adaptation.

Contacte: carles.castanyo@fbs.cat

 

Articles publicats:

Documents relacionats: